Consultatie

Consult op aanvraag van huisarts of andere verwijzer:
Dit bestaat uit een volledig fysiotherapeutisch onderzoek plus een schriftelijk verslag van dat onderzoek. Het verslag wordt, met eventuele aanbevelingen, ter beschikking gesteld aan de verwijzer.

De voordelen van een fysiotherapeutisch consult:

  • Voor huisartsen is het consultmodel een mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis van fysiotherapeuten op het gebied van het bewegingsapparaat zonder dat de patiŽnt direct in behandeling wordt genomen;
  • De huisarts krijgt een schriftelijke rapportage van het onderzoek, met aanbevelingen, maar behoudt de regie;
  • Een uitgebreid onderzoek hoeft niet door de verwijzer zelf te worden verricht, wat tijdbesparing oplevert;
  • Meer gerichte aanpak mogelijk van de klacht van de patiŽnt. Dit werkt kostenbesparend maar levert ook een grotere transparantie op naar de patiŽnt, wat een positief effect kan hebben in de relatie tussen verwijzer en klant.
Om gebruik te maken van deze dienst en om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig en dient de arts op het gebruikelijke aanvraagformulier of verwijsbrief "Consult Fysiotherapie" te vermelden.

Consult op eigen initiatief:
U kunt ook zonder verwijzing van een arts terecht voor een consult. Deze consultatie bestaat uit een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek om te komen tot:

  • Houdings- en /of bewegingsadvies om klachten te verhelpen en te voorkomen;
  • Sportmedisch advies, zoals blessure preventie of keuze voor een bepaalde sport;
  • Trainingsadvies bijv. wat betreft opbouw van training na een blessure;
  • Ergonomisch advies bijv. wat betreft werkhouding, werkplek en pauzeregime.

Telefonisch consult:
Tevens kunt u gebruik maken van een telefonisch consult. Wanneer u in behandeling bent worden deze kosten vergoed door sommige zorgverzekeraars.

E-mail consult:
Deze mogelijkheid van consulteren is in ontwikkeling.