Tarieven niet gecontracteerde zorg per 01-01-2015

Fysiotherapie:
Screening     € 15,25
Intake en onderzoek na screening     € 30,50
Intake en onderzoek na verwijzing     € 46,50
Reguliere zitting     € 30,50
Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag     € 46,50
Telefonisch consult (3x)    € 10,00
Eenmaling fysiotherapeutische onderzoek (op aanvraag arts)     € 61,00
Toeslag fysiotherapie aan huis     € 15,25
Toeslag fysiotherapie in instelling     € 7,50
Toeslag behandeling buiten reguliere tijden € 15,25
 
Zitting niet nagekomen 75 % van geldende tarief     € 23,00

Preventie:
Bandageren incl. materiaal     € 22,50
Tapen incl. materiaal     € 14,50

Training:
In groepen van max. 8 personen wordt geoefend onder fysiotherapeutische begeleiding.
Deelname vindt plaats op eigen initiatief en kosten.
Fysiotherapeutische Fitness Intake (éénmalig)     € 30,00
Conditie Test (2x)    € 30,00

1x/week 2x/week
Fysiotherapeutische Fitness per week € 10,00 € 15,00
Fysiotherapeutische Fitness per maand € 35,00 € 52,50
Fysiotherapeutische Fitness per kwartaal € 95,00 € 142,50